Deklaracje

W tym miejscu możesz pobrać deklarację przystąpienia do naszej przychodni.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz lekarza POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz położnej POZ

Więcej