Diagnostyka

BADANIE SNU – diagnostyka chrapania i bezdechu

Zapewniamy pełną diagnostykę snu bez konieczności pobytu w szpitalu. Badania wykonujemy w warunkach domowych, a pacjent śpi we własnym łóżku. Badanie polega na równoczesnej rejestracji kilkunastu parametrów życiowych przy użyciu urządzenia typu Holter.

Diagnostyka chrapania: 

Chrapanie jest sygnałem, że u śpiącego występuje przeszkoda na drodze przepływającego powietrza. Konsekwencją tego jest mniejszy przepływ powietrza do płuc i niedotlenienie organizmu.

chrapaniem należy zgłosić się do specjalisty. Po zebraniu szczegółowego wywiadu i badaniach można znaleźć przyczynę objawów i dolegliwości i zacząć wprowadzać leczenie.

Czynnikami sprzyjającymi chrapaniu są:

 • niedrożność nosa z powodu skrzywienia przegrody nosowej, polipy nosa, i inne
 • przerost migdałków lub niedorozwój żuchwy
 • przerost błony śluzowej gardła tj. podniebienia miękkiego, języczka, łuków podniebiennych, języka, nadmierna wiotkość mięśni tworzących konstrukcję gardła, co jest szczególnie zauważalne w czasie snu
 • nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy szyi
 • alergia oddechowa
 • otyłość

Chrapanie w czasie czuwania wskazuje na poważne zwężenie drogi oddechowej w gardle lub nosie. Natomiast, jeżeli chrapanie jest obserwowane tylko w nocy, możemy mieć do czynienia z zamykaniem się drogi oddechowej w gardle, spowodowane zwiotczeniem mięśni gardła w czasie snu, które może prowadzić do bezdechu.

Diagnostyka bezdechu:

Jedną z najczęstszych przyczyn występowania bezdechu jest krytyczne zwężenie drogi oddechowej w czasie snu. Inne przyczyny związane są z układem nerwowym, w tym nieprawidłową strukturą snu, układem hormonalnym, układem krążenia, stosowaniem różnych leków o działaniu wpływającym na oddychanie.

Do najczęstszych objawów bezdechu sennego należą:

 • nieregularne, głośne chrapanie
 • bezdechy (po okresie chrapania następuje cisza, w której widoczne są ruchy klatki piersiowej i brzucha, jednak proces oddychania jest zaburzony)
 • niespokojny sen (gwałtowne poruszanie rękami i nogami)
 • częste oddawanie moczu w nocy
 • pocenie się

Objawy występujące w ciągu dnia:

 • poranna suchość w jamie ustnej
 • uczucie dławienia i suchości w gardle rano lub będące przyczyną wybudzeń nocnych
 • uczucie ciągłego zmęczenia
 • zasypianie wbrew własnej woli
 • nadmierna senność dzienna utrudniająca normalne funkcjonowanie w pracy lub w domu
 • poranne bóle głowy
 • obniżenie nastroju
 • zwiększona drażliwość
 • pogorszenie zdolności koncentracji
 • budzenie się w nocy bez możliwości ponownego zaśnięcia

Jeżeli chcesz się zdiagnozować i leczyć zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią, o szczegółach badania poinformujemy na spotkaniu.

UKG

Badanie UKG zwane potocznie „Echem serca“, jest podstawowym badaniem kardiologicznym. Głównym narzędziem jest wyspecjalizowany aparat ultrasonograficzny. Badanie umożliwia dokładną ocenę budowy i pracy serca. Jest to badanie nieinwazyjne i nieszkodliwe i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Ze względu na drogi sprzęt, a także ograniczoną ilość lekarzy, którzy potrafią takie badanie wykonać wnikliwie i poprawnie, jest do niego utrudniony dostęp.

Badanie EKG

EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca. Wynik badania, w postaci elektrokardiogramu, pozwala na ocenę rytmu serca i częstości jego pracy oraz wielkości komór. Badanie EKG pozwala na wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego. Badanie ma charakter nieinwazyjny, a podczas badania pacjent powinien pozostać w bezruchu. Czas badania około 5 – 10 min.

Audiometria

Prawidłowa diagnoza rodzaju i wielkości schorzenia słuchu jest podstawą prawidłowej decyzji odnośnie potrzeby protezowania lub też leczenia słuchu pacjenta.
Audiometr- urządzenie służące do badania słuchu, wytwarza dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwości. Po przyłożeniu słuchawek audiometr mierzy wrażliwość ucha na dźwięki, ustala tzw. próg słyszalności dźwięków. Rozróżnia się dwa rodzaje badań audiometrycznych: na przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne. Zapis wyników badania audiometrycznego n nazywa się audiogramem.

Holter EKG

HOLTER EKG – całodobowa rejestracja pracy serca (zapis EKG)

Zastosowania:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca (kołatań serca, przyspieszonego lub zwolnionego bicia serca, nierównej pracy serca)
 • podejrzenie przyczyn kardiologicznych. Omdleń, utrat przytomności
 • choroba niedokrwienna serca
 • ocena skuteczności leków przeciw-arytmicznych
 • ocena czynności sztucznego rozrusznika

Autorefraktoke¬ratometr

Autorefraktoke¬ratometr to urządzenie, przy pomocy, którego można wykonać szereg badań wzroku. Urządzenie służy do dokonania pomiaru przedniej krzywizny rogówki, refrakcji, keratometrii, mierzy krzywiznę peryferyjną, jak również oczy pseudofakijne. Nowoczesne urządzenia zapewniają badanie w komfortowych warunkach, a samo badanie trwa kilkanaście minut i jest całkowicie bezbolesne.

Badanie OCT

Badanie dna oka metodą OCT – czyli za pomocą optycznej koherentnej tomografii – to nowoczesna metoda diagnostyki pozwalająca na wczesne wykrycie wielu chorób siatkówki. Dzięki niej lekarze okuliści mogą także monitorować leczenie tych schorzeń. Optyczna koherentna tomografia to badanie przede wszystkim nieinwazyjne. Badanie OCT polega na sondowaniu oka za pomocą wiązki światła. Jego wynikiem jest obraz przekroju badanego organu uzyskiwany na podstawie różnicy współczynnika załamania światła. W skrócie można powiedzieć, że światło odbija się od elementów oka i trafia z powrotem do aparatu OCT, który interpretuje wyniki w sposób pozwalający lekarzowi na zdiagnozowanie pacjenta. Cała procedura trwa od kilku do kilkunastu minut i wymaga zakroplenia oka specjalnymi kroplami rozszerzającymi źrenicę

Holter ciśnieniowy

Zastosowania:

 • całodobowe badanie ciśnienia – pozwala ustalić jak często w ciągu dnia i nocy masz nieprawidłowe ciśnienie
 • diagnostyka nadciśnienia „ białego fartucha” – sytuacji, w której zdarzają się „ skoki” ciśnienia podczas wizyty u lekarza
 • oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze
 • monitorowanie epizodów spadku ciśnienia ( hipotensji) w przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego.

Wysokie ciśnienie ma wpływ na serce, mózg, nerki i jest drugą co do częstości przyczyną zgonów w państwach rozwiniętych

USG

Diagnostyka obrazowa odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej medycynie. Aparat ultrasonograficzny pomaga naszym lekarzom diagnozować pacjentów we wszystkich dziedzinach: radiologii, ginekologii, położnictwie, urologii, kardiologii, badaniach naczyniowych (np.: doppler kończyn dolnych, górnych, tętnic szyjnych i kręgowych w trybie color doppler). Jest to profesjonalny sprzęt diagnostyczny, który transmituje fale ultrasonograficzne do tkanek ciała i tworzy obrazy z informacji zawartych w echu które otrzymało.

Spirometr

Badanie spirometryczne pozwala na zmierzenie objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Spirometria służy do rozpoznania, kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego : astmy i przewlekłej, obstrukcyjnej choroby płuc (POCHP).
Samo badanie polega na wykonaniu głębokiego wdechu kończącego się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego rurką z aparatem spirometrycznym.
Chodzi o wdmuchanie całego zapasu powietrza zawartego w płucach do aparatu.

Perymetria komputerowa

Badania wykonuje się urządzeniem o nazwie perymetr, a polega na wykreślaniu na schemacie obszaru widzianego przez oko. Wynik badania wskazuje miejsca na siatkówce, w których nie są odbierane bodźce świetlne (np. na skutek zmian chorobowych). Badanie stosuje się m.in. w celu diagnostyki chorób takich jak: jaskra, odwarstwienie siatkówki, choroby nerwu wzrokowego. Badanie jest całkowicie bezbolesne i trwa od kilkunastu do kilkudziesięci¬u minut.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oka

Pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (tonometria) to jeden z kluczowych elementów diagnostyki i monitorowania postępów leczenia jaskry – grupy chorób, prowadzących do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, a co za tym idzie – do pogorszenia lub nawet utraty wzroku.

Badanie dna oka

Badanie dna oka to metoda pozwalająca na wykrycie wielu zmian w obrębie narządu wzroku. Wiele chorób wywołuje zmiany w dnie oka. Wykonanie tego badania będzie konieczne w przypadku wystąpienia chorób naczyniowych. Zatem będziemy musieli wykonać je przy nadciśnieniu, cukrzycy. Wskazaniem do wykonania badania dna oka jest także miażdżyca. Badanie dna oka jest badaniem okulistycznym, a więc wśród wskazań znajdziemy osłabienie ostrości wzroku lub zaburzenia w widzeniu barw.

Badanie wady wzroku (wady refrakcji)

Badanie wady refrakcji jest konieczne do oceny ostrości wzroku u pacjenta i prawidłowej korekcji optycznej (doboru mocy szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych). Badanie to wykonujemy na wysokiej klasie Fotoroptorze automatycznym oraz Dioptriomierze.

Więcej