Gabinet kardiologiczny

Kardiolog
specjalista Wojciech Bluszcz,
dr n. med. Mateusz Mościński

 • Konsultacje i porady z zakresu : choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca,
 • wady zastawkowe,
 • wrodzone wady serca,
 • zaburzenia gospodarki lipidowej,
 • zasłabnięcia i utrata
  przytomności,
 • niewydolność serca.
 • EKG
 • 24 godzinny zapis EKG – Holter EKG
 • 24 godzinny zapis ciśnienia tętniczego – Holter RP
 • Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe ECHO serca
 • USD Doppler tętnic i żył kończyn górnych i dolnych oraz tętnic szyjnych i kręgowych

Terminarz: poniedziałki, wtorki – 15:00 – 21:00

Rejestracja

 • Tel 509 271 980 specjalista Wojciech Bluszcz
 • Tel. 509 809 931 dr n. med Mateusz Mościński