Gabinet Psychiatryczny

Psychiatra lek Marzena Wawrzynkiewicz.

  • Konsultacje i leczenie zaburzeń psychiatrycznych u dorosłych
  • Konsultacje w sprawach dotyczących uzależnień
  • Porady dotyczące psychiatrycznych przesłanek do wnioskowania o ubezwłasnowolnienie
  • Porady dotyczące trybu umieszczenia w domu pomocy społecznej osób chorych i wymagających stałej
    opieki

Terminarz:
środy  od  15:30 do 19:00