Gabinet Psychiatryczny

Psychiatra lek Marzena Wawrzyńczyk.

  • Konsultacje i leczenie zaburzeń psychiatrycznych u dorosłych
  • Konsultacje w sprawach dotyczących uzależnień
  • Porady dotyczące psychiatrycznych przesłanek do wnioskowania o ubezwłasnowolnienie
  • Porady dotyczące trybu umieszczenia w domu pomocy społecznej osób chorych i wymagających stałej
    opieki

Terminarz :
Szczegółowe informacje w rejestracji.

Cena wizyty: 200 PLN