Gabinet Zabiegowy

  • EKG
  • Iniekcje domięśniowe, dożylne, śródskórne, podskórne
  • Okłady
  • Pomiary antropometryczne (wzrost, waga)
  • Pomiar glukozy
  • Pomiar ciśnienia – RP
  • Szczepienia dla dorosłych ( przeciw WZW, grypie, tężcowi)
  • Zmiana opatrunków
  • Spirometria