Nagłe przypadki

  • Tel. Pogotowia 999
  • Ogólna pomoc 112

Po godzinie 18:00 najbliższy punkt całodobowy – Szpital Miejski w Zabrzu ul. Zamkowa 4.
tel. 32 277 61 90/91