Punkt Pobrań

Punkt Pobierania Materiału do badań

Materiały do badań pobieramy i przyjmujemy w każdy wtorek i czwartek w godzinach 8.00 – 9.00

CENNIK BADAŃ

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Mofrologia 5 Diff + rozmaz automatyczny

1

krew wersenianowa

20

Morfologia z palca

1

krew wersenianowa

20

OB z palca

1

krew wersenianowa

11

OB z yły

1

krew wersenianowa

11

PLT manualne

1

krew wersenianowa

16

Retikulocyty

1

krew wersenianowa

16

Rozmaz rczny

1

krew wersenianowa

16

APTT

1

osocze cytrynianowe

13

PT ( INR )

1

osocze cytrynianowe

13

Czas krwawienia

1

krew pełna

13

Czas krzepnicia

1

krew pełna

13

D-Dimery

1

osocze

53

Fibrynogen

1

osocze

18

Antykoagulant tocznia

7

osocze cytrynianowe zamrozi po pobraniu/2 probówki

146

Antytrombina 3

2

osocze cytrynianowe zamrozi po pobraniu

61

Oporność na aktywne białko C ( APCR )

7

osocze cytrynianowe zmarozi po pobraniu

120

Białko C aktywność

do 10

osocze cytrynian-do 2h odwirowa, zamrozi

96

Białko S wolne

14

osocze cytrynian-do 2h odwirowa, zamrozi

96

Cynnik V Leidena PCR

14

krew EDTA ,temp.4-8C do 72h NIE ZAMRAA

250

Barwienie szpiku

1

szkiełka

11

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

BTA

7

krew wersenianowa

40

Grupa krwi z przeciwciałami

7

surowica

50

Przeciwciała anty-RH

7

surowica

38

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Albumina w moczu

1

mocz

25

Amylaza w moczu

1

mocz

14

Badanie ogólne moczu

1

mocz

15

Fosfor w moczu

1

mocz

12

Glukoza w moczu

1

mocz

12

Clostridium difficile,Ag, GDH A/B w kale

1

kał

136

Clostridium difficile,Ag, GDH A/B w kale – ilociowo

3

kal

147

Helicobacter pylori Ag w kale

2

kał

59

Krew utajona w kale

1

kał

30

Lamblie metod EIA

1

kał

37

Pasoyty w kale

1

kał

21

Stopie strawienia w kale (resztki pokarmowe)

1

kał

21

Kamienie moczowe- analiza chemiczna

7

kamienie moczowe (torebka z opisem)

56

Kreatynina w moczu

1

mocz

12

Kwas moczowy w moczu

1

mocz

12

Magnez w moczu

1

mocz

12

Próba ciążowa w moczu

1

mocz

16

Test na narkotyki w moczu (pojedynczy test)

1

mocz

31

Panel narkotykowy w moczu (9 narkotyków)

1

mocz

121

Kalprotektyna w kale

1

kał

121

Kalprotektyna /Laktoferyna w kale

1

kał

131

Kalprotektyna w kale – ilociowo

4

kał

141

Elastaza trzustkowa w kale

10

kał

166

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

TSH

1

surowica

27

FT3

1

surowica

26

FT4

1

surowica

26

Anty-TPO

1

surowica

48

Anty-TG

1

surowica

48

P/c przeciw receptorom TSH (TRAB)

8

surowica

73

B HCG

1

surowica

36

Ferrytyna

1

surowica

42

Kortyzol w surowicy

1

surowica

45

Estradiol

1

surowica

31

FSH

1

surowica

31

LH

1

surowica

31

PRL

1

surowica

31

Progesteron

1

surowica

31

Testosteron

1

surowica

34

CA 125 (marker raka jajnika)

1

surowica

48

CA-19-9

1

surowica

49

CEA

1

surowica

44

Beta -2 mikroglobuliny

5

surowica

59

PSA panel (PSA,fPSA,wskanik fPSA/PSA)

1

surowica

73

PSA free

1

surowica

50

PSA total

1

surowica

35

IgA

2

surowica

34

IgE

1

surowica

32

IgG

2

surowica

34

IgM

2

surowica

35

Parathormon (PTH)

1

surowica

45

HE 4

1

surowica

111

ROMA

1

surowica

151

Witamina B 12

1

surowica

49

Witamina D3 ( 25-OH D3)

1

surowica

95

Insulina

1

surowica

44

Insulina po obciążeniu (75g glukozy 3 punktowa)

1

surowica

111

Insulina po obciążeniu (75g glukozy 2 punktowa)

1

surowica

76

ACTH

3

osocze EDTA mroone

49

AMH (hormon anty Mullerowski)

do 8 dni

surowica

181

Aktywność Reninowa osocza ( ARO)

14

osocze EDTA mroone

96

Aldosteron

14

surowica

75

Aldosteron w DZM

14

mocz DZM

84

Androstendion

3

surowica, zamrozi powyej 24h

61

17 OH Progesteron

5

surowica

52

DHEAS-SO4

1

surowica

56

DHEA

7

surowica zamroona po odwirowanu

61

Estradiol wolny

2

surowica

43

Testosteron wolny

7

surowica

61

Erytropoetyna

1

surowica

79

C-peptyd

2

surowica

49

Antygen HLA B27 met. PCR- jakociowo

10

krew EDTA( do czwartku) + zgoda

204

AFP

2

surowica

45

CA 15-3 (marker raka piersi)

2

surowica

49

CA 72-4 ( marker dka )

8

surowica

99

Haptoglobina

8

surowica

74

Homocysteina

3

surowica

73

Hormon wzrostu

2

surowica,zamrozi

45

IGF-1

6

surowica zamroona po 12h

93

Kortyzol w DZM

7

mocz DZM

45

Kwas foliowy

2

surowica

49

Kwas walproinowy

2

surowica

55

Osteokalcyna

3

surowica

73

SHGB

5

surowica

46

SCC Ag

14

surowica

131

S 100 (czerniak złoliwy)

8

surowica

132

TPS

8

surowica

73

Transferyna

3

surowica

43

Troponina I

2

surowica

51

Tyreoglobulina

2

surowica

58

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

TSH

1

surowica

27

FT3

1

surowica

26

FT4

1

surowica

26

Anty-TPO

1

surowica

48

Anty-TG

1

surowica

48

P/c przeciw receptorom TSH (TRAB)

8

surowica

73

B HCG

1

surowica

36

Ferrytyna

1

surowica

42

Kortyzol w surowicy

1

surowica

45

Estradiol

1

surowica

31

FSH

1

surowica

31

LH

1

surowica

31

PRL

1

surowica

31

Progesteron

1

surowica

31

Testosteron

1

surowica

34

CA 125 (marker raka jajnika)

1

surowica

48

CA-19-9

1

surowica

49

CEA

1

surowica

44

Beta -2 mikroglobuliny

5

surowica

59

PSA panel (PSA,fPSA,wskanik fPSA/PSA)

1

surowica

73

PSA free

1

surowica

50

PSA total

1

surowica

35

IgA

2

surowica

34

IgE

1

surowica

32

IgG

2

surowica

34

IgM

2

surowica

35

Parathormon (PTH)

1

surowica

45

HE 4

1

surowica

111

ROMA

1

surowica

151

Witamina B 12

1

surowica

49

Witamina D3 ( 25-OH D3)

1

surowica

95

Insulina

1

surowica

44

Insulina po obciążeniu (75g glukozy 3 punktowa)

1

surowica

111

Insulina po obciążeniu (75g glukozy 2 punktowa)

1

surowica

76

ACTH

3

osocze EDTA mroone

49

AMH (hormon anty Mullerowski)

do 8 dni

surowica

181

Aktywność Reninowa osocza ( ARO)

14

osocze EDTA mroone

96

Aldosteron

14

surowica

75

Aldosteron w DZM

14

mocz DZM

84

Androstendion

3

surowica, zamrozi powyej 24h

61

17 OH Progesteron

5

surowica

52

DHEAS-SO4

1

surowica

56

DHEA

7

surowica zamroona po odwirowanu

61

Estradiol wolny

2

surowica

43

Testosteron wolny

7

surowica

61

Erytropoetyna

1

surowica

79

C-peptyd

2

surowica

49

Antygen HLA B27 met. PCR- jakociowo

10

krew EDTA( do czwartku) + zgoda

204

AFP

2

surowica

45

CA 15-3 (marker raka piersi)

2

surowica

49

CA 72-4 ( marker dka )

8

surowica

99

Haptoglobina

8

surowica

74

Homocysteina

3

surowica

73

Hormon wzrostu

2

surowica,zamrozi

45

IGF-1

6

surowica zamroona po 12h

93

Kortyzol w DZM

7

mocz DZM

45

Kwas foliowy

2

surowica

49

Kwas walproinowy

2

surowica

55

Osteokalcyna

3

surowica

73

SHGB

5

surowica

46

SCC Ag

14

surowica

131

S 100 (czerniak złoliwy)

8

surowica

132

TPS

8

surowica

73

Transferyna

3

surowica

43

Troponina I

2

surowica

51

Tyreoglobulina

2

surowica

58

FTA

14

surowica

61

FTA-ABS IgM

12

surowica

66

FTA- ABS IgG

12

surowica

66

HIV combi

1

surowica

53

VDRL

1

surowica

21

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Antygen Hbe

5

surowica

47

Antygen Hbs

3

surowica

25

HBV met. PCR jakociowo

14

probówka z elem separujcym (korek perłowy)

179

HBV met. PCR ilociow

12

probówka z elem speraujcym (korek perłowy)

298

P/c anty HAV IgM

6

surowica

63

P/c anty HAV total

6

surowica

63

P/c anty HBc IgM

5

surowica

49

P/c anty HBc total

2

surowica

49

P/c anty HBe

5

surowica

49

P/c anty HBs

1

surowica

37

P/c anty HCV

3

surowica

45

FTA

14

surowica

61

FTA-ABS IgM

12

surowica

66

FTA- ABS IgG

12

surowica

66

HIV combi

1

surowica

53

VDRL

1

surowica

21

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Alfa 1-antytrypsyna ( AAT)

5

surowica

74

Acetylocholinoesteraza ( Ache )

4

krew EDTA

168

C 1 inhibitor- aktywność

10

osocze cytrynianowe, zamrozi po pobraniu

138

C1 inhibitor – stężenie

15

surowica

121

Ceruloplazmina

3

surowica

61

Dopełniacz składowa C 4

2

surowica

66

Dopełniacz składowa C 3-c

2

surowica

66

Aldolaza

14

surowica

66

Immunofiksacja ( A,G,M)

14

surowica

181

Łacuchy lekkie Kappa

12

surowica

108

Łacuchy lekkie Lambda

12

surowica

108

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Alfa 1-antytrypsyna ( AAT)

5

surowica

74

Acetylocholinoesteraza ( Ache )

4

krew EDTA

168

C 1 inhibitor- aktywność

10

osocze cytrynianowe, zamrozi po pobraniu

138

C1 inhibitor – stężenie

15

surowica

121

Ceruloplazmina

3

surowica

61

Dopełniacz składowa C 4

2

surowica

66

Dopełniacz składowa C 3-c

2

surowica

66

Aldolaza

14

surowica

66

Immunofiksacja ( A,G,M)

14

surowica

181

Łacuchy lekkie Kappa

12

surowica

108

Łacuchy lekkie Lambda

12

surowica

108

Nikiel w osoczu

16

surowica pobrana do probówki do pierwiastków ladowych

temp 2-8

143

Krzem

21

krew pełna EDTA

216

Aluminium ( Glin) w surowicy

16

surowica pobrana do probówki do pierwiastków ladowych

temp 2-8

120

Jod ilociowo

12

surowica

251

Metale- panel 6 metali nikiel,kobalt,chrom, mangan,tytan,aluminium

30

heparyna litowa(kolor korka zielony) nie wirowa

331

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Test Antygenowy COVID 19

1

wymaz

131

P/c Covid 19 – ilociowo

1

surowica

151

P/c Covid 19 IgG,IgM – jakociowo

1

surowica

81

Aspergilus Ag krążący

15

surowica

216

Awidność CMV IgG

7

surowica

76

Awidność Toxo IgG

7

surowica

76

Bordetella pertusis IgA (krztusiec)

7

surowica

61

Bordetella pertusis IgG (krztusiec)

7

surowica

61

Bordetella pertusis IgM (krztusiec)

7

surowica

61

Borrelioza IgG

3

surowica

46

Borrelioza IgM

3

surowica

46

Borrelioza IgG Westernblott

7

surowica

131

Borrelioza IgM Westernblott

7

surowica

131

Bruceloza IgM

16

surowica

56

Bruceloza IgG

16

surowica

56

Chlamydia pneumoniae IgA

7

surowica

60

Chlamydia pneumoniae IgG

4

surowica

54

Chlamydia pneumoniae IgM

4

surowica

54

Clamydia trachomatis Ag z wymazu

7

wymaz pobrany na szkiełko

67

Chlamydia trachomatis IgA

7

surowica

60

Chlamydia trachomatis IgG

4

surowica

56

Chlamydia trachomatis IgM

4

surowica

56

CMV IgG

2

surowica

45

CMV IgM

2

surowica

45

Glista ludzka IgG

10

surowica

61

Giardia lamblia IgG i IgM

10

surowica

131

Helicobacter pyroli IgA

10

surowica

55

Helicobacter pyroli IgG

4

surowica

55

Helicobacter pyroli IgM

12

surowica

55

HSV ( Herpers simplex) IgM

7

surowica

50

HSV ( Herpers simplex) IgG

7

surowica

50

Listerioza jakociowo

12

surowica

109

Mycoplasma pneumoniae IgG

4

surowica

50

Mycoplasma pneumoniae IgM

4

surowica

50

Mycoplasma pneumoniae IgA

10

surowica

75

Odra IgG

17

surowica

67

Odra IgM

17

surowica

67

Ospa IgG

7

surowica

93

Ospa IgM

7

surowica

93

Parvowirus B19 IgG

7

surowica

108

Parvowirus B19 IgM

7

surowica

108

P/c anty EBV IgM

4

surowica

62

P/c anty EBV IgG

4

surowica

62

Profil EBV IgG/IgM

10

surowica

96

EBV EBNA IgG

8

surowica

73

Rubella IgG

2

surowica

41

Rubella IgM

2

surowica

41

Tasiemiec (taenia solium) IgG met. ELISA

10

surowica

61

Toksokaroza (Toxocara canis ) IgG

4

surowica

93

Toksoplazmoza IgG

1

surowica

41

Toksoplazmoza IgM

1

surowica

41

TĘŻEC ( clostridium tetanii ) IgG

22

surowica

231

Yersinia enterocolitica IgA

12

surowica

73

Yersinia enterocolitica IgG

12

surowica

73

Yersinia enterocolitica IgM

12

surowica

73

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Anty – CCP IgG

2

surowica

97

P/c przeciw płytkowe

10

surowica

805

P/c anty SS-A

8

surowica

61

P/c anty SS-B

8

surowica

61

P/c p. beta2-glikoproteinie IgG

14

surowica

91

P/c p. beta2-glikoproteinie IgM

14

surowica

91

P/c kardiolipinowe IgG

8

surowica

59

P/c kardiolipinowe IgM

8

surowica

59

P/c przeciw dsDNA IgG

9

surowica

51

P/c endomysium IgA EmA ( diagnostyka celiaki )

8

surowica

86

p/c endomysium IgG EmA ( diagnostyka celiaki )

8

surowica

86

P/c gliadynowe IgA ( diagnostyka celiaki )

12

surowica

84

P/c gliadynowe IgG ( diagnostyka celiaki )

12

surowica

84

p/c p.Ag cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA )

12

surowica

87

P/c p. proteinazie 3 IgG ( c ANCA )

10

surowica

60

Panel watrobowy ( ANA1,ASMA,AMA,LKM)

14

surowica

71

AMA p/c mitochondrialne

12

surowica

72

ASMA p/c p. mięśniom gładkim

10

surowica

72

P/c p. mikrosomom wtroy i nerek ( LKM )

10

surowica

72

P/c p. Sacharomyces cerevisiae IgG (ASCA) ( drode piekarskie )

22

surowica

73

P/c p. Sacharomyces cerevisiae IgMA (ASCA)( drode piekarskie )

22

surowica

73

P/c p. Sacharomyces cerevisiae (ASCA) ( drode piekarskie )

14

surowica

86

P/c p. komórkom okładzinowym dka (APCA )

14

surowica

91

P/c p.mięśniom poprzecznie prążkowanym

7

surowica

96

P/c p. receptorom acetylocholiny ( AchR )

15

surowica

156

P/c p. plemnikowe

14

surowica

91

PPJ ANA 2 kompleksowe

12

surowica

97

PPJ ANA 1 test przesiewowy

12

surowica

60

ANA HEP 2 (ANA 9)

12

surowica

71

ANA profil 3

12

surowica

147

SLE półilociowe

2

surowica

46

Transglutaminaza IgA (celiakia )

7

surowica

96

Transglutaminaza IgG (celiakia )

7

surowica

96

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

IGE specyficzne (pojedynczy alergen)

3-7

surowica

sprawdzi w cenniku diagnosty ki

Eozynofilia wymaz z nosa

u nas

wymaz na szkiełku

19

Panel 20 alergenów atopowych

7

surowica

191

Panel 30 alergenów atopowych

5

surowica

198

Panel 30 alergenów oddechowych

7

surowica

191

Panel 30 alergenów pokarmowych

7

surowica

191

Panel pediatryczny mieszany 30 alergenów

7

surowica

191

Panel pokarmowy III met.Polycheck

7

surowica

143

Panel pokarmowy IV met.Polycheck

7

surowica

143

Panel oddechowy III met.Polycheck

7

surowica

143

Panel mleko krowie + gluten

7

surowica

101

Rodzaj Badania

Czas (dni)

Mareriał

Cena (zł)

Kał na nosicielstwo ( 3 oznaczenia )

10

kał-wymazówka + zlecenie pon-r

151

Kał w kier-Escherichia coli ( EPEC )

7

kał-wymazówka

66

Adeno i rota wirusy

2

kał w całoci

76

Salmonella serotypowanie

do 7

kał-wymazówka

111

Salmonella/Shigella posiew bakt.

7

kał-wymazówka

65

Mycoplasma, Ureoplasma – wymaz z szyjki macicy

7

wymaz w bulionie transportowym

73

Posiew bakteriologiczny-moczu

7

mocz w jałowym pojemniku

41

Posiew krwi beztlenowo

7

podłoe transportowe- wiadomość w laboratorium

56

Posiew krwi tlenowo

7

podłoe transportowe- wiadomość w laboratorium

56

Posiew w kierunku grzybów +MYKOGRAM

7

ny

50

Posiew BAKTEROLOGICZNY

7

wymaz

50

Wymaz z rany tlenowo

7

wymaz

46

Wymaz z rany beztlenowo

7

wymaz

56

GBS z odbytu

7

wymaz

49

GBS z pochwy

7

wymaz

49

GBS z pochwy i odbytu

7

2 wymazówki

81

KAŁ na posiew BAKTERIOLOGICZNY

7

kał

51

Kał na posiew MYKOLOGICZNY

7

kał

65